Biofeedback

BIOFEEDBACK - EEG

Jest terapią wspomagającą prowadzoną przez certyfikowanego terapeutę. Biofeedback jest

wykorzystywany w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami koncentracji uwagi, stanami lękowymi,

depresją, nadpobudliwością, zaburzeniami autystycznymi czy niską odpornością na stres. To terapia

zwiększającą możliwości intelektualne, usprawniająca procesy poznawcze, poprawiająca

efektywność pracy i koncentrację uwagi, ułatwiająca uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia,

poprawiająca samopoczucie, zwiększająca odporność na stres. Wpływa pozytywnie na ogólne

funkcjonowanie człowieka.

Dla dzieci i dorosłych