Zasady przyjęć

  • Pierwsza wizyta (spotkanie inicjujące) dotyczy dziecka. Odbywa się wyłącznie z Rodzicami, abyśmy mogli dokładne rozpoznać sytuację dziecka i rodziny w celu dobrania odpowiednich metod terapeutycznych.

  • Spotkanie inicjujące ma na celu analizę historii rozwojowej dziecka, sposobów i metod wychowawczych rodziców oraz ewentualnych obaw dotyczących dalszego rozwoju.

  • Na spotkanie inicjujące należy przygotować całą dokumentację psychologiczną i medyczną dziecka lub osoby dorosłej zainteresowanej udziałem w terapii, o ile taka dokumentacja istnieje.

Dzieci:

- wszelkie pisemne informacje ze żłobka, przedszkola lub szkoły,

- opinie i orzeczenie dotyczące funkcjonowania dziecka,

- informacje na temat dotychczasowego leczenia specjalistycznego,

- dotychczasową dokumentację psychologiczno-pedagogiczną.

Dorośli:

- informacje na temat dotychczasowego leczenia specjalistycznego,

- dotychczasową dokumentację psychologiczną.


Na pierwszym spotkaniu z Rodzicami/Pacjentem nastąpi omówienie planu indywidualnie opracowanej terapii oraz ustalenie harmonogram spotkań.

Osoby uczestniczące w terapii Biofeedback i Tomatis, zobowiązane są do podpisania z Fundacją kontraktu regulującego między innymi czas trwania terapii.

Wizyta w ramach terapii, potwierdzana jest w dzień poprzedzający spotkanie przez pracownika Fundacji oraz przez Pacjenta.

Szanujemy Wasz czas oraz czas naszych Terapeutów. Wizyta umówiona i potwierdzona, a która nie może się odbyć z przyczyn niezależnych od Pacjenta powinna być zgłoszona telefonicznie lub e-mailowo na adres fundacjamamkielce@gmail.com

Jesteśmy placówką niepubliczną. Wszystkie wizyty są płatne.

Przyjmujemy płatności gotówką lub kartą.