Logopeda - Diagnoza i Terapia

Diagnoza oraz zajęcia indywidualne skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych. Terapia

logopedyczna to działania, których celem jest usunięcie zakłóceń procesu porozumiewania

się, od wad wymowy po niemożność mówienia. Jest opracowywana indywidualnie i

dostosowywana do potrzeb pacjenta. Polega na budowaniu podstawowych kompetencji

językowych. Celem terapii jest kształtowanie prawidłowej mowy, usuwanie wad wymowy

oraz nauka mowy w przypadku jej braku lub utraty. Korygowanie wad wymowy,

usprawnienie motoryki narządów mowy, poprawienie jakości funkcji językowej,

oddechowej, fonacyjnej, podnoszenie poziomu sprawności językowej, budowanie

słownictwa czynnego i biernego, usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się,

przywracanie mowy w przypadku jej utraty, wypracowanie alternatywnych zachowań

komunikacyjnych.

Nasi terapeuci w swojej pracy wykorzystują: logorytmikę, terapię ręki, tapping, elementy Metody

Krakowskiej.


Dla dzieci i dorosłych