Władze Fundacji


Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu

- Mirosław Stanisławski

Zastępca Prezesa

- Agnieszka Biernacka

Członek zarządu

- Marcin Farbiszewski

Skarbnik

- Karolina Kotwa

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady

- Anna Kralka

Członek Rady

- Daria Jęczmińska

Członek Rady

- Marcin Grzyb