"KU INNYM - nie jesteś samotną wyspą"

Opis Projektu

Uczestnicy projektu, poprzez współpracę z terapeutami z Centrum Terapeutycznego "MAM", będą mieli możliwość wzmocnić różne obszary rozwoju.

Celem projektu jest praca nad rozwijaniem komunikacji interpersonalnej, asertywnością, rozumieniem i wyrażaniem emocji.

Praca nad nieśmiałością oraz wycofaniem i lękiem.

Uczestnicy poznają metody i techniki uczenia się, poprawią koncentrację i spostrzegawczość. Poznają sposoby radzenia sobie z uzależnieniami od mediów społecznościowych oraz środków psychoaktywnych.

KU INNYM - nie jesteś samotną wyspą" w mediach