Psychoterapia

Psychoterapia to specjalistyczna metoda leczenia, polegająca na intencjonalnym stosowaniu

zaprogramowanych  oddziaływań psychologicznych, wykorzystujących kompetencje

psychoterapeuty w procesie niesienia pomocy osobom z zaburzeniami psychogennymi ( nerwice,

zaburzenia osobowości, psychozy, uzależnienia) oraz z takimi zaburzeniami, które mają

psychologiczne konsekwencje. Nasi psychoterapeuci posiadają wysokie kompetencje które są przez

nich systematyczne podnoszone.

Dla młodzieży i dorosłych