Terapia Rodzinna

Pomaga rozwiązywać problemy i konflikty o różnym podłożu pojawiające się w rodzinie, spotkania

prowadzone przez psychoterapeutę. Specjalista wskazuje, jak odbudować więzi i relacje między

domownikami. Wspólnie z terapeutą definiowane jest źródło kryzysu, jego przyczyny, a następnie

poszukiwane są sposoby rozwiązania. Dla par i małżeństw w różnych stanach kryzysu.