TOMATIS ®- terapia

Jest terapią wspomagającą. Prowadzona przez certyfikowanego terapeutę Metody Tomatisa.

Metoda Tomatisa i znajduje zastosowanie zarówno u dzieci, jak i u dorosłych w przypadku takich

zaburzeń, jak:

 zaburzenia ze spektrum autyzmu,

 nadpobudliwość psychoruchowa,

 dysleksja,

 opóźniony rozwój mowy,

 zaburzenia przetwarzania sensorycznego,

 problemy w nauce szkolnej,

 problem ze skupieniem uwagi,

 jąkanie,

 słaba przyswajalność języków obcych,

 drażliwość,

 stres,

 depresja

 ADHD i ADD

Trening słuchowy metodą Tomatisa ma za zadanie przywrócenie roli przekaźnikowo-nadzorczej

naszym uszom, a właściwie ich strukturom. Odpowiednio i indywidualnie opracowany trening

słuchowy pozwala właściwie pobudzać korę mózgową i umożliwia właściwą analizę bodźców

dźwiękowych, co przekłada się także na usprawnienie zdolności komunikacyjnych – zarówno mowy,

jak i słuchu.  Modyfikujemy w ten sposób i jakość słyszenia a tym samym przygotowujemy mózg do

pożądanego rodzaju aktywności.

Dla dzieci i dorosłych