Trening Umiejętności Rodzicielskich- TURy

To autorski program terapeutyczny adresowany do rodziców, poruszający najistotniejsze zagadnienia

w zakresie wychowania, relacji, odpowiedzialności, a także komunikacji w rodzinie. Zajęcia

prowadzone są w formie grupowej przez terapeutę.

Dla dorosłych