Biofeedback jest terapią wspomagającą prowadzoną przez certyfikowanego terapeutę. Biofeedback jest wykorzystywany w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami koncentracji uwagi, stanami lękowymi, depresją, nadpobudliwością, zaburzeniami autystycznymi czy niską odpornością na stres. To terapia zwiększającą możliwości intelektualne, usprawniająca procesy poznawcze, poprawiająca efektywność pracy i koncentrację uwagi, ułatwiająca uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawiająca samopoczucie, zwiększająca odporność na stres. Wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

Dla dzieci i dorosłych