Prowadzone są indywidualnie przez pedagoga specjalnego specjalizującego się w pracy z osobami z ASD. Zaznaczyć należy, że nie istnieje jeden program terapii odpowiedni dla wszystkich dzieci z diagnozami ze spektrum autyzmu, dlatego terapia dobierana jest indywidualnie. Istnieją metody i strategie, które pomagają dzieciom w komunikowaniu się, uczeniu się, nawiązywaniu relacji i byciu samodzielnym. Wymaga to systematycznej pracy oraz współpracy z rodzicami oraz szkołą.

Dla dzieci i młodzieży