Diagnoza oraz zajęcia indywidualne skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych. Terapia logopedyczna to działania, których celem jest usunięcie zakłóceń procesu porozumiewania się, od wad wymowy po niemożność mówienia. Jest opracowywana indywidualnie i dostosowywana do potrzeb pacjenta. Polega na budowaniu podstawowych kompetencji językowych. Celem terapii jest kształtowanie prawidłowej mowy, usuwanie wad wymowy oraz nauka mowy w przypadku jej braku lub utraty. Korygowanie wad wymowy, usprawnienie motoryki narządów mowy, poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej, podnoszenie poziomu sprawności językowej, budowanie słownictwa czynnego i biernego, usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się, przywracanie mowy w przypadku jej utraty, wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

Nasi terapeuci w swojej pracy wykorzystują: logorytmikę, terapię ręki, tapping, elementy Metody Krakowskiej.

Dla dzieci i dorosłych