Tomatis ® Jest terapią wspomagającą. Prowadzona przez certyfikowanego terapeutę Metody Tomatisa. Metoda Tomatisa i znajduje zastosowanie zarówno u dzieci, jak i u dorosłych w przypadku takich zaburzeń, jak:

 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • dysleksja,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia przetwarzania sensorycznego,
 • problemy w nauce szkolnej,
 • problem ze skupieniem uwagi,
 • jąkanie,
 • słaba przyswajalność języków obcych,
 • drażliwość,
 • stres,
 • depresja
 • ADHD i ADD

Trening słuchowy metodą Tomatisa ma za zadanie przywrócenie roli przekaźnikowo-nadzorczej naszym uszom, a właściwie ich strukturom. Odpowiednio i indywidualnie opracowany trening słuchowy pozwala właściwie pobudzać korę mózgową i umożliwia właściwą analizę bodźców dźwiękowych, co przekłada się także na usprawnienie zdolności komunikacyjnych – zarówno mowy, jak i słuchu. Modyfikujemy w ten sposób i jakość słyszenia a tym samym przygotowujemy mózg do pożądanego rodzaju aktywności.

Dla dzieci i dorosłych