Metoda Strukturalna przeznaczona jest przeznaczona do nauki pisania i czytania. Metoda Strukturalna stwarza możliwości szerszego oddziaływania na całościowy rozwój dziecka z trudnościami w nabywaniu umiejętności czytania i pisania. Podstawą metody są sylaby oraz ich układ od najprostszych struktur jakimi są sylaby otwarte poprzez stopniowanie poziomu trudności słowa z sylab otwartych, słowa proste zdania. Metoda strukturalna sprawdza się w pracy z osobami z trudnościami w komunikacji pisemnej, u których występują deficyty funkcji wzrokowej, słuchowej, językowej, motorycznej oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motorycznej. Najczęściej są to osoby z dysleksją rozwojową, dysgrafią, niepełnosprawnością intelektualną, dyslalia, jąkaniem, afazją, niedosłuchem, niedowidzeniem, ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi problemami utrudniającymi komunikację pisemną.

Dla dzieci