Prowadzone są indywidualnie przez specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej. Mają za zadanie pomóc dziecku w przezwyciężeniu kłopotów w opanowaniu konkretnych umiejętności i przyswojeniu danej wiedzy. Skierowane są do dzieci wymagających indywidualnego podejścia, łatwo rozpraszających się, nieśmiałych, z dysleksją rozwojową (dysortografia, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), z zaburzeniami koncentracji uwagi, funkcji : wzrokowych, słuchowych, ruchowych, poznawczych i emocjonalnych.

Dla dzieci i młodzieży